Sekundové lepidlá

Image
LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači 0,003 kg
7,93 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sekundové lepidlo v praktickom dávkovači, ktorý umožňuje presné dávkovanie kvapiek lepidla a zamedzuje nežiadúcemu pretekaniu.Zvlášť dlhá špička je ideálna pre uskutočnenie zložitejších opráv.Lepidlo je vhodné pre lepenie, kože, gumy, textilu, keramiky, papiera, kartónu, kovu, dreva alebo plastov.Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.PoužitieZaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a blízko priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.Otočte viečko v  smere hodinových ručičiek na balení, dokým sa nezaistí. Neuťahujte príliš silno. 1/4 otáčky by mala stačiť.Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z lepených povrchov.Lepené plochy k sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.Spoj ponechajte v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje Etyl-2-kyanoakrylátVýstražné slovo: PozorVýstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Doplňujúce informácie EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozorneniaPrevencia:P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.Odozva:P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťOsoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED

V našej podkategórii sekundových lepidiel nájdete široký výber rôznych typov a značiek lepidiel, ktoré vám pomôžu rýchlo a spoľahlivo spojiť rôzne materiály. Sekundové lepidlá sú ideálne na rýchle opravy, lepenie drobných dielov alebo výrobu modelov. Na našom webe nájdete tekuté, gélové aj univerzálne sekundové lepidlá, ktoré sú vhodné pre rôzne povrchy vrátane plastov, kovu, dreva či skla. Vďaka širokému výberu a kvalitným produktom zaručujeme, že si vyberiete to správne lepidlo pre vaše potreby. S našimi sekundovými lepidlami bude vaša práca jednoduchá, rýchla a presná. Navštívte náš web a objavte ponuku sekundových lepidiel, ktoré vám uľahčia prácu a zaručia spoľahlivé výsledky.

Image
Produkty

Populárne produkty

AmeliaHome Vianočný stromček Jedľa Lena, 150 cm
44,99 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Rappa Črievičky princezná zimné kráľovstvo
6,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cukromer WHT, v krabičke
7,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta tvár leva
32,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Stolička Diego 2 drevo/velvet čierna/monolit 77
99,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Koberec Emporio 0,8/1,5 5086A BOS OA 74 béžová
27,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Extol Craft Pumpa ručná s tlakomerom 0-10bar
16,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Termomisa OLYMPIC 2,5l silver
14,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sada obalov na kvety Ruže, 2 ks, 2 veľkosti, kov​
19,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile